Home เทคโนโลยี ความหมายของชื่อ ‘ ปวีร์ ‘ แปลว่าอะไร? แนะนำการตั้งชื่อด้วยคำว่า ‘ ปวีร์ ‘

ความหมายของชื่อ ‘ ปวีร์ ‘ แปลว่าอะไร? แนะนำการตั้งชื่อด้วยคำว่า ‘ ปวีร์ ‘

by admintop10
ความหมายของชื่อ ' ปวีร์ ' แปลว่าอะไร? แนะนำการตั้งชื่อด้วยคำว่า ' ปวีร์ '

ผู้กล้าหาญยิ่ง แปลว่าปวีร์

การออกเสียง: ปะ-วี

เหมาะสำหรับ: ชาย และ หญิง

วันดีเด่น: วันอังคาร, วันพุธกลางวัน, วันพฤหัสบดี, วันเสาร์, วันอาทิตย์

รายละเอียดชื่อ ‘ปวีร์’ สำหรับคนเกิดในวันจันทร์

ชื่อ ‘ปวีร์’ หมายความว่า ‘ผู้กล้าหาญยิ่ง’
เมื่อวิเคราะห์ชื่อนี้ตามหลักทักษาของคนเกิดวันจันทร์ ผลที่ได้คือ:

ชื่อ ‘ปวีร์’ มีตัวอักษร ‘ป’ เป็นตัวอักษรแรกซึ่งเป็น ‘มูละ’ กับคนเกิดวันจันทร์
ชื่อนี้เด่นในด้านทรัพย์สิน, มรดก, บิดา-มารดา, บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย, การลงทุน, และความมั่นคงในชีวิต

ชื่อ ‘ปวีร์’ มีตัวอักษร ‘ร’ เป็นตัวสุดท้ายซึ่งเป็น ‘อุตสาหะ’ กับคนเกิดวันจันทร์
ชื่อนี้ส่งผลด้านความเพียร, ความพยายาม, มานะ, การปฏิบัติงาน, และการศึกษาหาความรู้

มีอักษรทักษากาลกิณี ที่เป็นอักษรต้องห้าม อยู่ในชื่อ ‘ปวีร์’

ข้อมูลหลักทักษา:
ชื่อ ‘ปวีร์’ สำหรับคนเกิดวันจันทร์
การมีทักษาบริวารในชื่อ ส่งผลด้านคนรอบข้างที่สนับสนุน, บุตร, คู่ครอง, ลูกน้อง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้สังคมและบริวารเชื่อฟัง และสนับสนุนต่อไปในทางที่นำไปสู่ความสำเร็จ
ชื่อ ‘ปวีร์’ สำหรับคนเกิดวันจันทร์

การมีทักษาอายุในชื่อ ส่งผลด้าน ชีวิต, ความเป็นอยู่, การดำรงชีวิต, สุขภาพร่างกาย ช่วยเสริมให้ร่างกายแข็งแรง และหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ หรือสุขภาพที่ไม่ดี การมีทักษาเดชในชื่อ ส่งผลด้าน อำนาจ, วาสนา, การปกครอง ช่วยส่งเสริมความสำเร็จ และชื่อเสียงที่ดีในอนาคต การมีทักษาศรีในชื่อ ส่งผลด้าน สิริมงคล, คุณงาม, ความดี ช่วยส่งเสริมด้านโชคลาภ และการลงทุน ให้ได้ผลกำไรที่ดีขึ้น การมีทักษามูละในชื่อ ส่งผลด้าน ทรัพย์สิน, ต้นทุน, บิดา-มารดา, บ้านเรือน ช่วยส่งเสริมด้านทรัพย์สิน การเงิน และทรัพย์สมบัติ การมีทักษาอุตสาหะในชื่อ ส่งผลด้าน ความเพียร, การงาน ช่วยส่งเสริมให้งานประกันไร้ข้อบกพร่อง และอุปสรรคในการทำงานปัจจุบัน การมีทักษามนตรีในชื่อ ส่งผลด้าน ปัญญา, ความรู้, ผู้ให้คำปรึกษา ช่วยส่งเสริมให้ได้รับความช่วยเสริมจากผู้ใหญ่ และส่งเสริมเรื่องความรักและคู่ครองที่ดี ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันจันทร์ เนื่องจากมีตัวอักษรในทักษากา

ความหมายของเลขศาสตร์

ปวีร์” ตามหลักเลขศาสตร์ ได้เลข 28 คำทำนายตามตำราเลขศาสตร์

เลขศาสตร์ 28: พลังแห่งความแปรปรวน (คนห่างไกล) เป็นคนที่รับผิดชอบน้อย ทำอะไรไม่จับจด ง่ายเบื่อ คิดฝันงานมากแต่ไม่กระทำ ชอบเสี่ยงดวงทุกรูปแบบ ชีวิตลำบากไม่ประสบความสำเร็จ เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย ชอบทำงานใหญ่โดยไม่คิดถึงผลสืบเนื่อง ชอบคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ไม่ชอบที่ย่ำเท้า ไม่ชอบสิ่งที่เป็นมาตรฐาน เชื่อมั่นในตัวเอง แต่ไม่ไว้ใจผู้อื่น ชีวิตเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ชอบเริ่มต้นแต่ไม่ชอบรับผิดชอบ ความรักก็ไม่ประสบความสำเร็จ จึงทำให้การดำเนินชีวิตไม่ค่อยเป็น มักจะกำพร้าหรือผิดหวังในเรื่องความรัก ทำให้พัดพรากจากมารดาไปเสี่ยงโชคยังต่างแดน เป็นคนที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่ในใจเสมอ การทำอะไรต้องเริ่มใหม่หมดไม่ค่อยมีใครช่วยเหลือให้ความร่วมมือเท่าไหร่ “ปวีร์” ตามหลักอายตนะ ได้เลข 4 คำทำนายตามตำราอายตนะ

กำลังดาวพระเคราะห์ 4 มักจิตใจไม่สงบ ว้าวุ่น ลังเล ไม่มีความเชื่อมั่นในตั

You may also like